CASES

Eksempler på hvordan vi har arbejdet med nogle af vores kunder

cases

VIRKSOMHEDER VI HAR ARBEJDET MED

Hartkorn Kommunikation har siden 2007 rig erfaring med at løfte forretningsudvikling, kompetencer og branding for både lokale og globale, små og store, vækst start ups, offentlige og private virksomheder.
Her et et udpluk af kunder fra de seneste år.

CASE: LEDERCOACHING

Nyt lederjob betyder nye vaner

UDFORDRING 

I denne case var der sket et skifte til et nyt højere lederniveau med nye lederopgaver. Denne leder fik til opgave, at oversætte topledelsens nye strategiske fokus til sin egen del af organisationen. Udfordringen var, et arbejdsmiljø med modstand over for strategien blandt medarbejdere.

 

FOKUS

Vi arbejdede derfor med at aflære gamle vaner, og træne nye værdiskabende vaner i den nye rolle.

Især havde vi fokus på beslutningseksekvering og samarbejdskraft. 

Derfor gav vi denne leder nye dialogmetoder, til at håndtere medarbejdere med et stagneret mindset og manglende engagement.

Vi forberedte lederen ind i forestående situationer, som vi derefter evaluerede på, for at finde en fast kommunikationskurs der kunne opbygge tillid. Derudover arbejdede vi både med kommunikation på tværs af organisationen og til eksterne stakeholdere, og forberedte stærke budskaber der kunne give lydhørhed i mødet med ligestillede kolleger og op ad til ledelsen.

 

RESULTAT

Det lykkedes denne leder at opnå den nødvendige tillid til at skabe forandring, og stoppe en negativ udvikling for turnover i afdelingen. Lederen blev forfremmet til en ny og større rolle efter dette vellykkede strategikommunikations forløb.

Hvilke kompetencer tænker du på at udvikle når du skifter lederrolle?

CASE: KARRIERESTRATEGI

Gør dig synlig, når du ønsker en ny position

UDFORDRING

Vi arbejdede med en karriereudviklings case, af en topleder der allerede havde været igennem flere  headhuntere, men ikke lykkedes med at få en ny position.

Udfordringen var at der manglede en klar strategi til at aktivere personenens eksisterende netværk, og opdyrke nye netværkskontakter på vejen mod det næste topjob, samt klare budskaber om at skabe resultater. Ligesom en bevidsthed om personlig kommunikationsstil og gennemslagskraft. 

 

FOKUS

Vi trænede dialogmetoder i både hypotetiske og virkelige jobinterview samtaler, i forhold til at skabe gennemslagskraft og være præcis i sine formuleringer. Derudover arbejdede vi med hvordan man formulerede et stærkt kommunikerende CV, og en strategi for at skabe kontakt til virksomheder på ønskelisten.

 

RESULTAT

Denne leder opnåede at blive indkaldt til alle jobinterviews og blive nummer 1 eller 2 til de mulige  positioner.

Ved du hvad der skal til for at du bliver den udvalgte og opnå dit drømmejob?

CASE: KOMMUNIKATIONSTRÆNING

International forretningsudvikling

UDFORDRING

Medejer i en virksomhed på vej mod internationalisering fik til opgave at udvikle partnerskaber i nye markeder.

 

FOKUS

Vi trænede dialogmetoder med afsæt i kulturforståelse og forskel i forretnings-mindset. Specifikt handlede det om at formidle hovedkontorets strategiske målsætninger for partnere i de nye markeder. Markederne var Sydamerika, Mellemøsten, Asien, Europa og Nordamerika. Vi arbejdede med konkrete dialogmetoder og konflikthåndtering. Samtidig arbejdede vi med evnen til at formidle den strategiske fortælling.

 

RESULTAT

Det lykkedes at blive  etablereret på de udvalgte markeder som blev en forudsætning for at virksomhedens senere solgt for 600 mio. danske kroner.

Ville det være vigtigt at I  træner jeres strategiske fortælling og kulturforståelse, så I er klædt på til med succes at forhandle og samarbejde internationalt?

CASE I KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Struktur for kommunikation

UDFORDRING

Denne case startede med en ringe medarbejdertilfredsheds-undersøgelse, som viste manglende tillid til topledelsen, manglende engagement for den nye forretningsstrategi, og mangel på en samlende virksomhedskultur.

 

FOKUS

Vi arbejdede med at udvikle en manual for intern kommunikation, der både udviklede kommunikationskanaler, og metoder for strategisk forretningsfokus. Vi arbejdede specielt med engagement blandt medarbejderne, effektive møder og kommunikationstræning.

 

RESULTAT

Vi opnåede, at gøre ledelsen synlig ude i organisationen, og få trænet ledere på alle niveauer i at facilitere stærk dialog og udvikle et fælles sprog og kultur i organisationen. Derudover handlede det om at få udviklet stærke strategiske buskaber, så strategien blev forstået, modtaget og eksekveret på. Det hele bundet op på en klar struktur, så alle ved hvem, hvornår, og hvordan der kommunikeres internt, så struktur roller mandat og ansvar blev grobund for engagement og en fælles kultur på tværs af organisationen.

Kunne i blive bedre til at formidle jeres strategiske budskaber, skabe engagement og  eksekveringskraft? 

CASE: TEAMKULTUR

Ny samarbejdskraft: hurtigere i mål

UDFORDRING

International virksomhed som arbejder i feltet offentlig-privat forretningsudvikling. Udfordringen var et stort strategisk skifte, som blandt andet betyd, at teams og afdelinger blev opbrudt og nye blev sammensat.

 

FOKUS

Vi skabte programmer og faciliterede forskellige personaledage, hvor de nye teams skulle arbejde sammen om at udvikle  virksomhedens strategiske fortælling, komme med input til hvordan startegien kunne eksekveres og hvordan de kunne opnå en ny fælles virksomheds- og salgskultur, både internt og eksternt.  

 

RESULTAT

Det nål vi gik efter og opnåede var at organisationen agilt men alligevel med den grundighed man ønskede at tage med fra den gamle virksomhedskultur, kunne skabe stærke resultater og beslutningskraft.

Trænger I til et team løft, og ideer til hvordan I kan skabe stærk samarbejdskraft også på tværs af organisationen?  

CASE: STAKEHOLDER STRATEGI

Mere salg gennem bedre kommunikation

UDFORDRING

Topledelsen manglede stærke resultater for salg og tog fat i os for forstå hvad der kunne gøres. 

Vi så straks at der mangelde ens dialogværktøjer og en samlet fortælling om hvilken forskel man kunne gøre for den enkelte stakeholder.

 

FOKUS

Vi  udviklede en stakeholder strategi ud fra hvem det var vigtigst at påvirke og hvordan. Og trænede  derefter dialogmetoder og udviklede salgsbudskaber, som hurtigt og effektivt gjorde stakeholdere opmærksomme på, hvilken værdiskabelse de ville opleve.

Vi udviklede strategien i samarbejde med topledelsen, og trænede derefter de forskellige salgsteams i kommunikation og eksekvering af den nye stakeholderstrategi.

 

RESULTAT

De forskellige salgsteams oplevede det meget lettere at etablere loyale kunder og samarbejdspartnere, og ledelsen oplevede at der skete alignment i salgsorganisationen med stigende salg til følge. Virksomheden blev efterfølgende gjort klar til salg, til en stor amerikansk spiller i branchen.

Kunne det give mening for jer, at få professionel træning og rådgivning om hvordan I kommunikerer med og opnår succes hos jeres vigtigste stakeholdere ?

CASE: KONFERENCE MODERATOR

Påvirkning af beslutningstagere

UDFORDRING

Påvirkning af politiske beslutningstagere. Flere interesseorganisationer gik sammen om at udvikle en årlig konference, der har til formål at påvirke de politiske beslutningstagere til at agere på branchens behov for udvikling og lovrammer.

 

FOKUS

Vi arbejdede med udvikling af et koncept, med et program der var interessant nok til at appellere til at beslutningstagerne ville bruge deres kostbare tid, med et programindhold som kunne have direkte effekt på udvikling af politik og beslutningskraft. Derudover arbejdede vi med udvælgelse af talere og facilitering af selve dagen, samt sikring af at der var et stærkt engagement hos alle deltagere på konferencedagen og reel mindset påvirkning.

 

RESULTAT

Det medførte,  at der blev indgået et politisk forlig med stærke fodaftryk fra lobbyisterne.

Står din organisation og mangler professionel facilitering af en konference, der løfter indhold og skaber reel påvirkning? 

CASE: MEDIETRÆNING

Talsperson med gennemslagskraft

UDFORDRING

Ledergruppe ønskede en fælles medieforståelse og interviewtræning i at begå sig i medierne, da de flere gange havde oplevet negative nyhedshistorier, med kunder der var utilfredse med deres pris og abonnementspolitik.

Desuden at blive så gode, at de ville blive valgt som eksperter, når journalister skulle finde kilder i deres branche.

 

 

FOKUS

Indsigt i at blive en interessant og inspirerende kilde, medierne vil bruge igen og igen. Vi arbejdede med at forstå den hårde medievirkelig, talsmænd skal kunne begå sig i både på SoMe og i pressen. Hvordan man samarbejder med medierne, og klarer  forskellige interview situationer med en strategisk og personlig kommunikationsstil. Vi udviklede kernebudskaber, og trænede interviewteknik tilpasset dem.

 

 

RESULTAT

Flere i ledergruppen fik mod til at stille sig op i medierne, og svare på kritiske historier, efter at have fået klare budskaber, og metoder for at gå i dialog med kritiske journalister på en transparent og ærlig, men strategisk måde. Flere fra ledergruppen blev efterfølgende også interviewet som eksperter.

 

Har I udviklet kernebudskaber til at klare kritiske interview situationer, og trænet jeres talsmænd i at kunne begå sig succesfuldt i medierne?

CASE: BRANDING

Øg din kendskabsgrad

UDFORDRING

Denne person ønskede at øge sin kendskabsgrad, for at kunne gøre sig håb om at vinde en prestigtigefuld pris, som blev afgjort via en offentlig afstemning på  sociale medier. Personen havde modsat flere af de andre nominerede meget få følgere.

 

FOKUS

Vi fokuserede på, at udvikle en stærk visuel kampagne til SoMe, som man ikke kunne undgå at lægge mærke til, med stærke værdibaserede budskaber som ville skabe refleksion hos læseren. Derudover arbejdede vi med en klar strategi for placering af kampagnen, i samarbejde med eksperter indenfor digital annoncering. Vi fik taget professionelle fotos og lavede en portrætartikel, hvis formål ikke var at komme i pressen, men direkte på forskellige SoMe platforme.

 

RESULTAT

Annonceringen gav eksponering for tusindvis af læsere. Det lykkedes vores kandidat at vinde denne pris, samt at øge generel  kendskabsgrad i offentligheden.

Er du opmærksom på hvilke muligheder du har for at løfte din kendskabgrad, og komme ud med din sag i offentligheden? 

HVAD KAN VI GØRE FOR DIG?

VORES LØFTE

Vi sætter mål i samarbejde med dig.

Vi er ambitiøse på dine vegne.

Vi lytter og søger at forstå dit perspektiv.

Vi er med dig hele vejen i dine udfordringer og muligheder.

Vi er ærlige og varme, energifyldte og resultatorienterede.

KONTAKT OS 

Du er velkommen til at ringe eller e-maile vores administrerende direktør, Vibeke Hartkorn, hvis du ønsker at vide mere om, hvad vi kan gøre for dig personligt, eller den virksomhed du repræsenterer. Vi tager gerne et uforpligtende møde, for at lære dig at kende.