HÅNDTER MEDIEKRISEN

KOM IGENNEM MEDIEKRISER MED ÆRLIGHED, ANSVARLIGHED, OG SPREDNING AF KORREKT INFORMATION

HÅNDTER MEDIEKRISEN​

STÅ STÆRKT GENNEM MEDIEKRISER

Når en mediekrise opstår, er ærlighed og ansvarlighed nøglen til at bevare tilliden. Vi er her for at hjælpe jer med at håndtere krisen, tage ejerskab af fejl og sprede den rette information. Lad os stå ved din side gennem vanskelige tider og sikre, at I kan bevare jeres troværdighed, og kommunikere stærkt med jeres interessenter. 

VI STÅR VED DIN SIDE NÅR KRISEN RAMMER

• Udvikling af effektive kommunikationsstrategier under krisen.

 

• Forberedelse til håndtering af interviews og medieforespørgsler.

 

• Hjælp til effektiv kommunikation interessenter

 

• Overvågning af virksomhedens omdømme på sociale medieplatforme.

 

• Hjælp til at løse konflikter og undgå eskalering.

 

• Opbygning af en robust plan for fremtidig krisehåndtering.

Kommunikationsrådgiver Vibeke Hartkorn

Lad jer ikke slå ud af en mediekrise -hvor voldsom og ubehagelig stormen end kan opleves- enhver krise er også en platform til at fortælle omverdenen, hvem I er og hvilken forskel i verden I gør. Når I har erfarne rådgivere som os med på sidelinjen, så har I både den faste støtte der skal holde jer oppe, og den dybe faglige viden til rådighed, der får jer igennem stormen, og ud på den anden side. 

BRUG KRISEN SOM PLATFORM

JERES RESULTATER

  • Øget tillid: Vores ærlige tilgang og ansvarlige håndtering styrker tilliden til jeres virksomhed.
  • Klare budskaber: Vi sikrer, at den faktuelle information kommunikeres klart og tydeligt ud til jeres interessenter.
  • Beskyttelse: Vi har fokus på, at genoprette jeres omdømme.
  • Stakeholder management: Vores strategier bevarer jeres relation til interessenter internt og eksternt.
  • Effektivitet: Vores erfaring og dybe ekspertise sikrer, at I navigerer sikkert og strategisk gennem kritiske øjeblikke.
  • Forberedelse til fremtiden: Vi efterlader jer med den struktur, indsigt og strategi der kan sikre jer mod fremtidens medieudfordringer.

COO i en offentlig/privat samarbejds virksomhed

Det har været et rigtig godt og læringsrigt forløb, hvor vi har følt os trygge hele vejen igennem processen. Det har haft en kæmpe stor og afgørende betydning for os. Vi har hele vejen igennem fået professionel rådgivning og Vibeke Hartkorn har altid stået bag os – uanset tidspunkt på døgnet.

HÅNDTER MEDIEKRISEN​

HVORDAN VI ARBEJDER MED JER

Vi værner om ærlighed og transparens, og i tæt samarbejde med jer opbygger vi jeres faktuelle svar, og sikrer en strategisk retning på jeres kommunikationskanaler.

Vi rådgiver jer om journalistiske vinkler, og hvordan man vinder mediekrisespillet på ærlig vis. Vi tror ikke på at træne jeres evne til at undgå og skjule jeres handlinger og  ansvar. Vi tror på, at være åben, men strategisk, når man stiller op til journalisters spørgsmål og ender i mediemøllens overvældende favntag, i en mediekrise.

Det skaber ofte mere interesse for jeres virksomhed, at I åbner op om de værdier og den beslutningsproces I træffer valg ud fra.  I mediekriser handler det ikke om at undgå kritik, men om at bruge momentet til at skabe interesse for hvem I er. Det handler ikke om at undgå fejl, men at vise hvordan man retter op på dem. Så kommer tilgivelse og forståelse som en følge.

Vi har også fokus på at opbygge tillidsfulde relationer med jeres interessenter. Ved at forstå deres bekymringer, og perspektiver, hjælper vi jer med at kommunikere effektivt, og imødekomme deres behov. Vi hjælper jer med, at nå ud til jeres stakeholdere  på måder, der fremmer at I kan holde fast i dem efter en krise. Vi skaber en strategi, der styrker jeres omdømme og genopretter tilliden.

HÅNDTER MEDIEKRISEN​

VORES LØFTE

Vi sætter mål i samarbejde med dig.

Vi er ambitiøse på dine vegne.

Vi lytter og søger at forstå dit perspektiv.

Vi er med dig hele vejen i dine udfordringer og muligheder.

Vi er ærlige og varme, energifyldte og resultatorienterede.

KONTAKT OS 

Du er velkommen til at ringe eller e-maile vores administrerende direktør, Vibeke Hartkorn, hvis du ønsker at vide mere om, hvad vi kan gøre for dig personligt, eller den virksomhed du repræsenterer. Vi tager gerne et uforpligtende møde, for at lære dig at kende.